Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх гэж буйтай холбогдуулан олон нийтээс санал авч байна. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага та бүхэн доорх хуулийн төсөлтэй танилцан, саналаа solongo@cita.gov.mn, baldansambuu@cita.gov.mn хаягаар ирүүлж, бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсч байна. Танилцуулга Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл