Тус хэлтэс нь мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлэх, төр, хувийн хэвшил, иргэний мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, үндэсний үйлдвэрлэлд суурилсан аюулгүй байдал, харилцаа холбооны технологи хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Холбоо барих утас: 11-310554