Үйл ажиллагааны чиглэл

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь тус салбарыг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр газрын удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, бодлого хэрэгжүүлэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжид мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, удирдлага, зохицуулалтаар хангах замаар хэрэгжинэ.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

Мэдээллийн технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, цахим засаг, инноваци, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг мэдээллийн технологиор дэмжих, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, системийн нэгтгэлийг хөгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд мэдээллийн технологи, программ, хангамжийн салбарыг хөгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох, аутсорсингийг дэмжих бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах

Цахим засаг, төрийн энтерпрайз архитектур болон төрийн үйлчилгээнд инноваци нэвтрүүлэх бодлогын хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах

Нийгэм, эдийн засгийн салбарын хөгжлийг мэдээллийн технологиор дэмжих, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэрэглээ бий болгох бодлогын хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах

Төрийн байгууллагуудын өгөгдлийн сан, мэдээллийн системийг нэгдсэн энтерпрайз архитектурын дагуу хэрэгжүүлэх, нээлттэй өгөгдлийг нэвтрүүлэх, цахим гарын үсгийн нэгдсэн тогтолцоо, харилцан мэдээлэл солилцох техникийн шийдэл болон технологи нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд систем нэгтгэлийн нэгж ажиллана.

 

#МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
1Б.БилэгдэмбэрэлГазрын дарга209310539bilegdemberel@cita.gov.mn
2С.БатнасанАхлах мэргэжилтэн212330784batnasan@cita.gov.mn
3Б.БадамсүрэнАхлах мэргэжилтэн212330784badamsuren@cita.gov.mn
4М.ОролзодМэргэжилтэн212330784orolzod@cita.gov.mn
5Э.БолормааМэргэжилтэн212330784bolormaa@cita.gov.mn
6Э.БалдансамбууМэргэжилтэн212330784baldansambuu@cita.gov.mn
#а.Систем нэгтгэлийн алба
7Л.ЭнхбатАлбаны дарга210332341enkhbat@cita.gov.mn
8Ц.ОюунАхлах мэргэжилтэн332341330784oyun@cita.gov.mn