Тус хэлтэс нь Цахим хөгжлийн газарт харьяалагдах бөгөөд радио давтамж, хиймэл дагуул, сансрын технологийн салбарт орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлэх, дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, хөтөлбөр төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ХЭЛТЭС

1

Хэлтсийн дарга

Ц.Гантөгс

401

330782

gantugs@cita.gov.mn

2

Радио давтамжийн асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

С.Онончимэг

ononchimeg@cita.gov.mn

3

Сансрын холбооны технологи, хиймэл дагуулын координацын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Заяабаяр

zayabayar@cita.gov.mn