Энэхүү газрын үйл ажиллагаа нь цахим засаг, инновац, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг мэдээллийн технологиор дэмжих, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийн зохицуулахад оршино.

Холбоо барих утас: 11-330784