Энэхүү хэлтэс нь Цахим хөгжлийн газарт харьяалагдах бөгөөд радио телевизийн өргөн нэвтрүүлэг, шуудангийн салбарт орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, хөтөлбөр төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Холбоо барих утас: 11-312835