bngiinhoroo02

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]УИХ-ын Хууль зүйн болон Инновац, цахим бодлогын байнгын хороо өнөөдөр /2021.10.27/ хамтран хуралдаж, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг УИХ-ын гишүүн Н.Учрал ахлан ажилласан бөгөөд Ажлын хэсгийн ахлагч танилцуулга хийсэн юм. Ажлын хэсгийн гишүүд Тагнуулын Ерөнхий газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Үндэсний Дата төвийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж танилцсан байна. Ажлын хэсэг хуулийн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуультай нийцүүлэх, хуулийн төслийн уялдааг хангах, нэр томьёо, хэл найруулга, агуулга, бүтцийн шинжтэй зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг бэлтгэн ажлын хэсгийн хуралдаанаар нэг бүрчлэн хэлэлцэж, олонхын саналаар дэмжигдсэн дараах саналуудыг Байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулж байна гэлээ. Үүнд: Хуулийн төслийн нэр томьёог Нийтийн мэдээлийн тухай хуулийн төсөлтэй нийцүүлсэн бөгөөд хөрөнгийн мэдээллийг хүний эмзэг мэдээллээс хасаж хүний хувийн мэдээлэлд хамааруулахаар; Иргэний хуулийн 16.3, 16.4-т бүрэн бус чадамжтай иргэнд хувийн мэдээллээ ашиглах шаардлагатай тодорхой төрлийн эрхүүдийг нээж өгөх. Тухайлбал, хоршооны гишүүн байх, банк, зээлийн байгууллагатай харилцах; Төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагад “нээлттэй өгөгдөл” бий болгох асуудлыг нэмж тусгах; Сэтгүүл зүйн зорилгоор нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглахдаа мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авахгүй байх талаар; Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавихдаа зөвлөмж, шаардлага хүргүүлэх; Харилцаа холбооны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагыг Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болгох талаар; Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн хуралдааны ирцэд бүртгүүлэх, санал хураалт явуулахад хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийг ашиглах зэрэг саналуудыг танилцуулсан юм. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасны дагуу Байнгын хороо хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцсэн бөгөөд гишүүд хуулийн төслийн тухайн зүйлтэй холбогдуулан хууль санаачлагчаас болон бусад оролцогчоос асуулт асууж, байр сууриа илэрхийлсэн. УИХ-ын гишүүд өөрийн гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагчид хамааралтай мэдээллийг тухайн хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг зөрчихгүйгээр цуглуулах, боловсруулах, ашиглах асуудлыг Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн үйлчлэлд тусгахгүй байхаар оруулсан нь хэр зүйд нийцэж байгааг тодруулж байлаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийн хариулснаар, иргэн хүн ургийн бичиг хөтлөхийн тулд гэр бүлийн гишүүд, үр хүүхдийнхээ тухай мэдээллийг цуглуулж болох бөгөөд энэ харилцааг хуулиар зохицуулах шаардлагагүй гэж үзсэн гэсэн хариултыг өгсөн юм. Түүнчлэн хэлэлцүүлгийн явцад хүний хувийн мэдээлэл, хүний эмзэг мэдээлэл гэдэгт ямар мэдээллийг хамруулах, генетикийн болоод биометрик мэдээлэл, эрүүл мэндийн мэдээллийн нууцлалын талаар гишүүд байр сууриа илэрхийлсэн. Хуулийн төсөлд хүний эмзэг мэдээлэл гэдэгт  хүний үндэс, угсаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, эрүүл мэнд, хөрөнгө, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, цахим гарын үсэг, ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх, бэлгийн чиг хандлага, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээллийг багтаасан бөгөөд хувь хүний нууцад хамаарна хэмээн тусгасан байна. УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил гүйцэтгэх ажлын явцын мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр цацагдаж байгааг дурдаад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбай, олон нийтийн газарт байршуулсан камерын бичлэг дэх мэдээллийг хэрхэн ашиглах, хүний хувийн нууцыг яаж хамгаалах талаар ажлын хэсгээс асууж тодруулж байлаа. Хэлэлцүүлгийн үеэр УИХ дахь АН-ын бүлгийн дарга Д.Ганбат хэлэлцүүлгээс тав хоногийн завсарлага авч байгаагаа мэдэгдлээ. Хуулийн төслүүдийг Байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд УИХ дахь АН-ын бүлгийн гишүүдээс нэг ч хүн багтаагүй болохыг тэрбээр дурдаад хуулийн төслүүдтэй танилцан, судлах хугацаа хэрэгтэй байгаа учир завсарлага авч байгаагаа мэдэгдсэн юм. Дараа нь Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хэсгийн ахлагч Н.Учрал, Ажлын хэсэг хуулийн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуультай нийцүүлэх, хуулийн төслийн уялдааг хангах, нэр томьёо, хэл найруулга, агуулга, бүтцийн шинжтэй зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг бэлтгэсэн гээд ажлын хэсгийн хуралдаанаар нэг бүрчлэн хэлэлцэж, олонхын саналаар дэмжигдсэн Байнгын хорооны хуралдаанд танилцууллаа. Хүн, хуулийн этгээд цахим гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмшсэний үндсэн дээр цахим гарын үсэг ашиглах бөгөөд энэ харилцаа нь нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцээр дамжин хэрэгжих тул “Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтэц" гэсэн нэр томьёонд цахим гарын үсгийн нууцлал, аюулгуй байдлыг хангах асуудлыг нэмж тусгахаар, мэдээллийн системд нэвтрэх үед тухайн хүн мөн эсэхийг таньж баталгаажуулах, өөр хүн нэвтрэхээс сэргийлсэн зохицуулалтыг төсөлд нэмж тусгах, тоон гарын үсэг зурахад ашиглах мэдээллийн систем нь цагийн бүртгэлийн системтэй заавал холбогдсон байх, харин бусад хэлбэрийн цахим гарын үсэг зурахад ашиглах систем нь цагийн бүртгэлийн системд холбогдох асуудал нээлттэй байх зохицуулалтыг төсөлд нэмж тусгах, мен цагийн бүртгэлийг хэрхэн хөтлөх асуудлыг тодорхой болгох саналуудыг танилцуулсан. УИХ-ын гишүүд цахим гарын үсгийг одоо хэчнээн хүн хэрэглэж байгаа, цахим гарын үсгийг хаанаас олгодог талаар тодруулж байлаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийн хариулснаар, өнөөдрийн байдлаар 38.000 цахим гарын үсэг хэрэглэгдэж байгаа бөгөөд тэдгээрийн 8000 нь нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагын албан хаагчид, үлдсэн 30.000 нь татварын тайлан, нийгмийн даатгалын тайлан өгдөг аж ахуйн нэгж, иргэд, худалдан авах ажиллагаа, тендерт оролцдог хүмүүс байгаа аж. Цахим гарын үсэг хэрэглэдэг 38.000 иргэн байна гэдэг нь тун чамлалттай үзүүлэлт хэмээн үзэж буй бөгөөд цаашид Монгол Улсын насанд хүрсэн иргэн бүрийг цахим гарын үсэгтэй болгох бөгөөд цахим гарын үсгийн дэд бүтцийг байгуулахаар ажиллаж байгаа хэмээн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар мэдээлсэн. УБЕГ-аас бүх иргэдэд цахим гарын үсгийг үнэгүй олгох бөгөөд иргэд төрийн болон банкны үйлчилгээг цахим гарын үсгээр авах боломж бүрдэх юм байна. Нэг иргэн хэдэн ч цахим гарын үсэгтэй байж болох аж. Иргэний хувиар биш албан тушаалтны хувиар хэрэглэхээр нэмэлт цахим гарын үсэг авах бол тодорхой үнэ төлөн тусгай зөвшөөрөлтэй компаниас авахаар хуулийн төсөлд тусгасан байна. Байнгын хорооны хамтарсан хуралдаанаар хуулийн төслийг зүйл тус бүрээр нь хэлэлцсэн бөгөөд ажлын хэсэг болон гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллуудаар санал хураалт явуулав. Эцэст нь Байнгын хороодын хамтарсан хуралдаанаар гаргасан санал, дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтлоо хэмээн УИХ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
poster

“Сүүлийн үеийн тренд технологийн чиг хандлага” сургагч багш бэлтгэх сургалт зарлагдлаа

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк (МТҮП) нь 2006 оноос эхлэн одоог хүртэл Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт (МТИШ)-ыг 16 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна. Тус шалгалтын хүрээнд 2007 оноос Япон улсын Гадаадтай үүсгэх техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг/AOTS/-той хамтран “Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын сургагч багш бэлтгэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 4 удаагийн хөтөлбөрт 90 гаруй багш, мэргэжилтнүүдийг хамруулж сургагч багшийн гэрчилгээ олгоод байна. Энэ удаад тус хөтөлбөр нь Монголд улсад 5 дахь удаагаа “Сүүлийн үеийн тренд технологийн чиг хандлага” сэдвийн хүрээнд явагдах ба AOTS-ийн сургагч багш нар цахимаар сургалтаа зааж, танхимын хэлбэрээр зохион байгуулна. Сургалтад Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгаас оролцох боломжтой бөгөөд цаашид сургагч багшаар ажиллах сонирхолтой 40 оролцогчид үнэ төлбөргүй суралцах эрхийг олгож байгаа юм. Сургалтад хамрагдсанаар: Монгол улс төдийгүй Азийн 12 оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургагч багш болно. Тухайн байгууллага ОУ-ын сургагч багшийн гэрчилгээ бүхий ажилтантай болно. Тухайн байгууллагадаа шинэ мэдлэг, туршлагыг  түгээнэ. Байгууллагын сургалтын зардлыг хэмнэнэ. Ажилтны хувьд сүүлийн үеийн технологийн талаарх мэдлэгийн түвшинг нь нэмэгдүүлнэ. Сургалт  нь хоёр ээлжээр 10 хоногийн турш үргэлжлэх бөгөөд нэгдүгээр ээлж 2021 оны 11 сарын 08 – 12, хоёрдугаар ээлж 11 сарын 15 – 19-ний хооронд МТҮП дээр болно. Нэг байгууллагаас 3 хүртэлх суралцагч хамрагдах боломжтой тул шаардлага хангасан оролцогчид 11 сарын 01-ний дотор suvd@itpark.mn цахим шуудангаар хүсэлтээ илгээх бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99539790 дугаараас лавлана уу.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
аймаг

Булган, Хөвсгөл аймгууд “e-Mongolia-д нэгдлээ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Орон нутгийн төрийн байгууллагууд үйлчилгээгээ цахимжуулж, “e-Mongolia” системд нэгдэж эхэллээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн төрийн 10 байгууллагын 76  үйлчилгээ цахимжсан бол Булган аймгийн төрийн 9 байгууллагын 62 үйлчилгээ “e-Mongolia” системд орлоо. Хөвсгөл аймаг: Засаг даргын Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн 18 үйлчилгээ Ус сувгийн газрын 9 үйлчилгээ Авто тээврийн төвийн 3 үйлчилгээ Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 5 үйлчилгээ Онцгой байдлын газрын 2 үйлчилгээ Соёл урлагийн хэлтсийн 6 үйлчилгээ Цагдаагийн газрын 1 үйлчилгээ Төрийн архивын 7 үйлчилгээ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 7 үйлчилгээ Мөрөн сумын Засаг даргын тамгын газрын 10 үйлчилгээ Булган аймаг: Төрийн архивын 5 үйлчилгээ Цагдаагийн газрын 1 үйлчилгээ Засаг даргын Тамгын газрын 20 үйлчилгээ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 7 үйлчилгээ Авто тээврийн төвийн 3 үйлчилгээ Онцгой байдлын газрын 2 үйлчилгээ Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 5 үйлчилгээ Булган сумын ЗДТГ-ын 2 үйлчилгээ Булган Мээж ТӨХК-ийн 9 үйлчилгээ “e-Mongolia системд өнөөдрийн байдлаар төрийн 55 байгууллагын 560 үйлчилгээ цахимжиж, нэгтгэгдээд байгаа бөгөөд Монгол Улсын 2 сая орчим иргэн тус системд ашиглаж, төрийн үйлчилгээг цахимаар авч, ойролцоогоор 46 тэрбум төгрөгийг хэмнэсэн байна.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
viber_image_2021-02-24_11-46-08

“e-Mongolia” давхардсан тоогоор 5.5 сая төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахимаар үзүүллээ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Одоогоос нэг жилийн өмнө олон нийтэд танилцуулагдсан “e-Mongolia” систем өнөөдөр давхардсан тоогоор 5.5 сая төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахимаар хүргэсэн бөгөөд Монгол Улсын 2 сая орчим иргэн төрийн 55 байгууллагын 555 үйлчилгээг цахимаар түргэн шуурхай авч байна. Үүний зэрэгцээ “e-Mongolia” систем шинэчлэгдэж, иргэн бүрт Digital ID үүссэн билээ. Иргэн та бичиг баримтаа мартсан тохиолдол ухаалаг гар утасныхаа тусламжтайгаар "e-Mongolia" аппликейшнээс цахим бичиг баримтаа харах, үзүүлэх боломжтой юм.  Түүнчлэн төрд буй өөрийн нэр дээр бүхий л мэдээллээ "e-Mongolia" системээс харах боломжтой.  Тухайлбал, өөрийн нэр дээрх бүртгэлтэй компани, хувьцааны бүртгэл, зээлийн мэдээллээ харах боломжтой болсон юм. "e-Mongolia" системд буй нэг шатлалт үйлчилгээнээс иргэд вакцины гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн лавлагаа зэргийг ихэвчлэн авч байгаа бол олон шатлалт үйлчилгээнүүд жолооны үнэмлэх,  иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт дахин захиалах үйлчилгээг авч байна. ЭРЭЛТТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  I. Нэг шатлалт үйлчилгээ:  Вакцины гэрчилгээ Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт Иргэний оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа Жолоодох эрхийн оноо Үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа Шүүхийн шийдвэрээр бусдад өр төлбөргүй эсэх тодорхойлолт Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт II. Олон шатлалт үйлчилгээ Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох Иргэний үнэмлэх дахин авах Гадаад паспорт дахин авах "e-Mongolia" систем Засгийн газрын иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвөөр дамжуулан иргэдийн санал, гомдлыг авч, шуурхай шийдвэрлэж байна. 2021 он гарснаас хойш 70,000 орчим иргэний санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Иргэн та "e-Mongolia" системтэй холбоотой санал хүсэл, гомдол, шүүмжээ  11-11 дугаарт холбогдож, шийдвэрлүүлэх боломжтой.  Мөн та Төв шуудангийн 1 давхарт өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж, төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем "e-Mongolia"-г хэрхэн ашиглах талаар заавар, зөвлөгөө аваарай.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
яам

Засгийн газрын бүтцэд шинээр хоёр яам байгуулах хуулийн төсөл өргөн барилаа

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Монгол Улсын Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах асуудлаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг “Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хамт Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.Нямдорж Монгол Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт өнөөдөр (2021.10.14) өргөн барилаа. Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 оны арван нэгдүгээр сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зуйлд оруулсан “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой байна" гэсэн зохицуулалтын хүрээнд Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг улс, салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулах нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалт, арга зүйгээр хангах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны төв байгууллагыг байгуулах зайлшгүй шаардлага үүссэн. Түүнчлэн, Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор баталсан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод “Цахим үндэстэн” болох бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэн, төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан “Цахим Монгол” системийг хөгжүүлэн хүний хөгжлийг дэмжсэн, үр дүн, үр нөлөөтэй цахим засаглалыг төлөвшүүлэх, төрийн үйлчилгзэг цахимжуулах зорилтыг дэвшүүлсзн. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг тогтвортой болгох, төр-хувийн хзвшлийн түншлэлийн шинэ соёлыг бүрдүүлэх зорилгоор Хөгжлийн бодлого, эдийн засгийн яамыг, мөн цахим үндэстэн болох зорилтоо илүү далайцтай өрнүүлж, цахим шилжилтийг 2024 он хүртэл 90 хувьд хүргэх зорилтын хүрээнд Цахим хөгжлийн яамыг тус тус байгуулна хэмээн мэдэгдсэн. Тиймээс Засгийн газраас боловсруулж 2021 оны есдүгээр сарын 30-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд Засгийн газрын бүтцэд Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамыг байгуулан ажиллуулахад шаардагдах санхүүжилтийг тусгасан байна. Иймд Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцэд Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамыг, Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнийг тус тус нэмэхээр хуулийн төслийг боловсруулжээ. Эх сурвалж:www.parliament.mn [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
тэрбум-мод02

ХХМТГ-ын хамт олон “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой, усны нөөцийг хамгаалж, нэмэгдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор санаачлан, хэрэгжүүлж буй “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын хамт олон нэгдэж, Сонгинохайрхан дүүргийн 24-р хорооны нутаг дэвсгэр Бумбатын рашааны ойр орчимд 80 гаруй мод тарилаа. “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний үеэр Ойн судалгаа, хөгжлийн төвийн хамт олон моддыг хэрхэн тарих, цаашид арчлах талаар заавар зөвлөгөө өгч ажилласан бөгөөд  Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарынхан 4.4 сая модыг тарихыг уриалсан юм. Мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлснээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой. Өнөөдрийн байдлаар уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэйгээр Монгол Улсын нийт газар нутгийн 76.9 хувь нь нэн хүнд буюу цөлжилтөд өртсөн судалгаа бий бөгөөд “Тэрбум мод” хөдөлгөөнийг 10 жилийн хугацаанд үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадвал нэн хүнд хэлбэрээр өртсөн 129 сая га талбайн хэмжээг 4 хувиар бууруулах боломжтой юм байна. Иймд үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжиж иргэн бүр ногоон хөгжлийн төлөө гар бие оролцохыг уриалж байна. [gallery size="full" link="file" ids="61160,61159,61162,61163,61164,61165,61166,61167,61161"] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
huul

“e-Mongolia”| Хуулийн этгээдийн онлайнаар байгуулаарай

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Хуулийн этгээд бүртгүүлэхэд иргэн биечлэн эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулж, улсын бүртгэлийн газар заавал очих, бүртгэл хийлгэх, оноосон нэр баталгаажуулахад нэрийн давхардал үүсдэг зэрэг асуудлаас болж иргэд дараалалд удаан зогсох, мөн дараа өдөр нь дахин биечлэн ирэх шаардлага цөөнгүй гардаг. Хуулийн этгээдийн нэрээ сонгож баталгаажуулсны дараа арилжааны банканд данс нээлгэх, үйлчилгээний хураамж төлөх, ямагт бөглөх, материал дутуугаас болж банк болон бүртгэлийн байгууллагад олон удаа ирж очиж зэрэг бэрхшээлтэй тулгардаг. Тодруулбал, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гаргасан судалгаагаар хуулийн этгээдийг бүртгүүлэхэд ажлын 3-5 хоногт ойролцоогоор 20-50 мянган төгрөгийг зарцуулж, 10-13 нэр төрлийн бичиг баримтыг бүрдүүлэн 2-3 удаа ирж, буцах шаардлага тулгардаг талаар дурдсан байна. Тэгвэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас дээрх үйлчилгээг “e-Mongolia” системд цахимжууллаа.  Та “e-Mongolia” системд нэвтрэн орж, "АЖИЛ БҮТЭЭХЭД ТАНЬ ТУСАЛЪЯ" цэснээс "ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙГУУЛАХ" гэсэн хэсэгт хандаж, хуулийн этгээд байгуулах багц үйлчилгээ болон мэдээллийг авах боломжтой. Үүнд Хуулийн этгээдийн оноосон нэр баталгаажуулах Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр үүсгэн байгуулах Нөхөрлөл шинээр үүсгэн байгуулах Холбоо шинээр үүсгэн байгуулах Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрчлөх Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх Хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх Хууулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгох Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн цахим гэрчилгээ зэрэг үйлчилгээ цахимжсан байна. Ингэснээр та ойролцоогоор 15-60 минутын хугацаанд гэр болон албан байгууллагаасаа гаралгүй  бичиг баримтаа "e-Mongolia" системд PDF файлаар оруулж, бүртгэлийн байгууллын үүд сахихгүйгээр түргэн шуурхай хуулийн этгээдээ байгуулах боломжтой юм. https://www.youtube.com/watch?v=jkohImg7w8U[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
image (1)

Зөвлөх болон Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалтын бүртгэл эхэллээ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг Монгол Улсын Шинжлэх ухаан технологийн их  сургуулийн  Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль дээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ээс 12 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Энэ удаагийн сургалтаар Зөвлөх болон Мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ. Зэрэг олгох шалгаруулалтын үйл ажиллагаа  Харилцаа Холбоо, Мэдээллийн Технологийн газрын даргын 2020 оны 12-р сарын 25-ны A-148 тоот тушаалаар шинэчлэн батлагдсан "Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох" журамд заасан шаардлага, болзлыг хангасан хүмүүсийг сургалтанд бүртгэнэ. Зэрэг горилогч болон эрхийн сунгалт хийлгэх мэргэжилтэн "Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох журам"-ын 4, 6 дугаар хэсгийн заалтын дагуу материалыг бэлтгэж урьдчилан шалгуулна. Мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг дараах агуулгын хүрээнд бэлтгэн зохион байгуулж байна. ХХМТ-ийн салбарын хөгжлийн бодлого, чиг хандлага Салбарын хууль, эрх зүйн асуудал Салбарын оюуны өмч, патентын асуудал, стандартжуулалтын бодлого, хэрэгжүүлэлт Салбарын шинжлэх ухаан, техникийн дэвшил, инновацийн асуудал Цахим засаглал Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит Салбарын хүний нөөц, оюуны хөгжил Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, бизнес, маркетингийн асуудал Судалгаа, боловсруулалтын ажил Компьютерийн инженерчлэл, микропроцессорын техник Програм хангамж, хиймэл оюун ухаан Мэдээллийн сүлжээ Мэдээллийн систем, нууцлал, аюулгүй байдал Сансрын холбоо Тоон телевиз болон радиогийн өргөн нэвтрүүлэг Оптик холбооны технологи Өндөр хурдны утасгүй холбооны технологи, ирээдүйн хөгжлийн хандлага Нийгэм эдийн засгийн хөгжил ба МХХТ Дэлгэрэнгүй: http://www.icttc.edu.mn/consult_news/9 Хаяг: ШУТИС - VI байр, МХТС-ийн 303 тоот Mail: ict.consultengineer@gmail.com    Утас: 7016-9333, 9900-1939[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
зэээлийн мэдээлэл

Зээлийн мэдээллээ “e-Mongolia”-с харах боломжтой боллоо

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Арилжааны банкнаас зээл хөөцөлдөхөд нэн тэргүүнд тухайн иргэн зээлийн шалгуур хангаж байгаа эсэхийг банкнууд шалгадаг. Ингэхдээ Монголбанкны зээлийн мэдээллийн санд буй мэдээллийг харгалзан үзэж, хэдий хэмжээний зээлийг тухайн иргэнд олгох талаар шийдвэр гаргадаг юм. Тэгвэл энэхүү мэдээлэл нь иргэдэд төдийлөн ил тод бус байдаг бөгөөд иргэд харилцагч банкандаа хүсэлт гаргаж, тухайн үйлчилгээг төлбөртэй авах эсвэл зээл хөөцөлдөх үедээ энэхүү мэдээлэлтэй танилцдаг. Тэгвэл зээлийн мэдээллээ "e-Mongolia"-с үнэ төлбөргүй харах боломжтой болжээ. Тодруулбал, шинэчлэгдсэн “e-Mongolia” системийн хамгийн том давуу тал нь иргэд цахим бичиг баримттай болсон явдал юм.  Өөрөөр хэлбэл, иргэн системд өөрийгөө таниулан нэвтэрснээр төрд буй өөрийн нэр дээрх мэдээллээ үнэ төлбөргүй харах боломж бүрдлээ. Ингэхдээ зээлийн мэдээллийг иргэн бүрд өөрт нь нээлттэй үнэ төлбөргүй байршуулж өгсөн байна. Гэхдээ таны зээлийн мэдээллийн санд дахь мэдээлэл зөрүүтэй, тодруулах шаардлагатай мэдээлэл байвал та зээл олгосон байгууллагынхаа төвд нь хандаж, шийдвэрлүүлэх боломжтой.  Зээлийн мэдээллийн санд мэдээлэл нийлүүлэгч хуулийн этгээд Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо; Санхүүгийн түрээсийн компани; Төрийн байгууллага/эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон татвар, нийгмийн даатгал, гааль, эрчим хүч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар/ байгууллагыг; Үүрэн холбооны оператор компани болон хуулинд заагдсан бусад хуулийн этгээд  Зээлдэгчийн зээлийн мэдээллийг хэрхэн ангилдаг вэ? Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар баталсан “Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ын дагуу төлөгдөж дуусах хугацаа хэтэрсэн эсэхээс хамаарч доорх байдлаар зээлдэгчийн зээл болон өр төлбөрийг ангилдаг. Үүнд: Зээл, зээлийн хүүгийн эргэн төлөлт 15 хүртэл хоног -Хэвийн 90 хүртэл хоног - Анхаарал хандуулах /хугацаа хэтэрсэн/ 91-180 хоног – Хэвийн бус 181-360 хоног – Эргэлзээтэй 361-с дээш хоног – Муу Цахим бичиг баримтыг өдөр тутамд ашиглаж, хэвшүүлэхэд төр,  хувийн хэвшил, иргэн таны оролцоо хамгийн чухал юм. “e-Mongolia” системд төрийн 56 байгууллагын 542 үйлчилгээ нэгтгэгдсэн бөгөөд давхардсан тоогоор 5 сая орчим удаа үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд иргэд чирэгдэлгүй, түгжрэлгүй, шуурхай төрийн үйлчилгээ авснаар мөнгөн дүнгээр илэрхийлбэл 46 тэрбум төгрөг хэмнэсэн байна.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй

Showing 1-9 of 329 results