1d3b3b01009f4aac46945886abc1958f

Хөвсгөл аймгийн алслагдсан багуудад үүрэн холбооны сүлжээ нэвтэрлээ

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатарын хүсэлтийн дагуу Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн 1,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сумын Сангийн далай баг, Алаг-Эрдэнэ сумын Янгис, Цагаан бургас, Цагаан бэлчир баг, Чандмань-Өндөр сумын Ёлгос баг, Цагаан-Уул сумын Агар багуудад, мөн Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Их-Уул сумын Асгат баг, Рашаант сумын Талын ус баг, Галт сумын Зүрх, Хужирт баг, Жаргалант сумын Цэцүүх, Хайс, 2 дугаар багуудад Юнител групп үүрэн холбооны сүлжээ нэвтрүүллээ. Нээлтийн ажиллагаа: 2020.06.14 Цагаан-Уул сумын Агар баг 2020.06.15 Жаргалант сумын Цэцүүх баг 2020.06.17 Алаг-Эрдэнэ сумын Янгис баг 2020.06.17 Алаг-Эрдэнэ сумын Цагаан бургас, Цагаан бэлчир баг 2020.06.18 Галт сумын Зүрх, Хужирт баг 2020.06.19 Чандмань-Өндөр сумын Ёлгос баг 2020.06.20 Их-Уул сумын Асгат баг 2020.06.20 Шинэ-Идэр сумын Сангийн далай баг 2020.06.21 Рашаант сумын Талын ус баг 2020.06.22 Жаргалант сумын Хайс баг 2020.06.23 Жаргалант сумын 2 дугаар баг

Дэлгэрэнгүй

Showing 1 of 1 results